Aktualności (Aktualności) Aktualności (Aktualności)

W zwiazku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 16-18.06.2021 r. audytu gospodarki lesnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Concervation Value Forests) do kategorii 4.1 (lasy wodochronne), 3.1, 3.2, Nadleśnictwo Mragowo zweryfikowało wprowadzoną Decyzją Nadleśniczego 1 z dnia 11.01.2021 r. listę drzewostanów zakwalifikowanych do tej kategorii.

Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce lipec 2006 r. Lista wydzieleń zaliczonych do HCVF oraz mapy znajdują się w zakładce: Nasza praca/ Ochrona przyrody/ HCVF.