Przejdź do treści

Okresowy zakaz wstępu do lasu

Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu na powierzchniach leśnych, na których prowadzone są bieżące prace gospodarcze z zakresu ochrony lasu, hodowli i pozyskania drewna, z uwagi na ich dynamikę, dostępne są w siedzibie nadleśnictwa. Obszary objęte zakazem wstępu oznaczone zostaną znakiem zakazu, któego wzór określa rozporządzenie Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998r.