Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Mrągowo
Nadleśnictwo Mrągowo
89 741 22 36
89 741 22 37

ul. Warszawska 49
11-700 Mrągowo

Nadleśniczy
Jarosław Błyskun
89 741 22 36
Zastępca Nadleśniczego
Marcin Hińko
89 741 31 60
Główny Księgowy
Irena Skowron
89 741 28 32
Inżynier Nadzoru
Marcin Dzieża
600 347 296
Inżynier Nadozru
Piotr Kulas
506 813 969
Specjalista ds. pracowniczych
Marta Michalczyk
89 741 30 13

Dział Gospodarki Leśnej

Ewa Pietrzak
St. specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 89 741 2981, kom. 668 852 635
Aneta Bieńko
St. specjalista ds. użytkowania lasu i ochrony p.poż.
Tel.: 89 741 29 81, kom. 882 176 325
Grzegorz Mełgwa
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 89 741 30 83, kom. 602 131 685
Sławomir Chodkowski
Specjalista ds. stanu posiadania i gospodarki gruntami
Tel.: 89 741 28 22, kom. 668 852 519
Gabriela Ulewicz
p.o. Specjalisty ds. ochrony przyrody, edukacji leśnej i turystyki
Tel.: 89 741 28 51, kom. 530 995 221
Paweł Wiewiorra
Specjalista ds. dzierżaw gruntów
Tel.: 89 741 29 93, kom. 531 120 211
Tomasz Jasiński
Starszy specjalista ds. techniczno-leśnych
Tel.: kom. 698 865 133

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Bladosz
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 89 741 25 87
Anna Szydlik
Księgowa ds. rozrachunków
Tel.: 89 741 25 87, kom. 535 862 278
Kamil Ambroziak
Księgowy ds. podatku VAT i zakupu materiałów
Tel.: 89 741 25 87, kom. 512 748 899
Tadeusz Łachacz
Księgowy ds. obrotu drewnem
Tel.: 89 741 23 85, kom. 660 729 246
Sylwia Warkowska
Księgowa ds. obrotu magazynowego, ZUS i podatku od dochodów osobistych
Tel.: 89 741 25 87

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Paweł Ulewicz
Sekretarz
Tel.: 89 741 23 08, kom. 660 731 209
Andrzej Demski
Specjalista ds. budowlanych i transportowych
Tel.: 89 741 39 47, kom. 882 074 813
Agnieszka Żbikowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 89 741 29 93, kom. 530 587 144

Posterunek Straży Leśnej

Tadeusz Nosek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 89 741 31 02, kom. 606 757 567
Sławomir Lenkiewicz
Strażnik Leśny
Tel.: 89 741 31 02, kom. 506 814 436