Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Mrągowo
Nadleśnictwo Mrągowo
89 741 22 36
89 741 22 37

ul. Warszawska 49
11-700 Mrągowo

Nadleśniczy
Jarosław Błyskun
89 741 22 36, kom. 606 757 545
Zastępca Nadleśniczego
Paweł Stypik
89 741 31 60, kom. 603 930 758
Główny Księgowy
Irena Skowron
89 741 28 32, kom. 664 126 290
Inżynier Nadzoru
Marcin Dzieża
600 347 296
Inżynier Nadozru
Tomasz Jasiński
698 865 133
Specjalista ds. pracowniczych
Marta Michalczyk
89 741 30 13, kom. 506 814 366

Dział Gospodarki Leśnej

Ewa Pietrzak
St. specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 89 741 2981, kom. 668 852 635
Aneta Bieńko
St. specjalista ds. użytkowania lasu i ochrony p.poż.
Tel.: 89 741 29 81, kom. 882 176 325
Grzegorz Mełgwa
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 89 741 30 83, kom. 602 131 685
Sławomir Chodkowski
Specjalista ds. stanu posiadania i gospodarki gruntami
Tel.: 89 741 28 22, kom. 668 852 519
Gabriela Ulewicz
p.o. specjalisty ds. ochrony przyrody, edukacji leśnej i turystyki
Tel.: 89 741 28 51, kom. 530 995 221
Paweł Wiewiorra
Specjalista ds. dzierżaw gruntów i łowiectwa
Tel.: 89 741 29 93, kom. 531 120 211

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Bladosz
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 89 741 25 87, kom. 512 748 962
Anna Szydlik
Księgowa ds. rozrachunków
Tel.: 89 741 25 87, kom. 535 862 278
Kamil Ambroziak
Księgowy ds. podatku VAT i zakupu materiałów
Tel.: 89 741 25 87, kom. 512 748 899
Tadeusz Łachacz
Księgowy ds. obrotu drewnem
Tel.: 89 741 23 85, kom. 660 729 246
Sylwia Warkowska
Księgowa ds. obrotu magazynowego, ZUS i podatku od dochodów osobistych
Tel.: 89 741 25 87, kom. 571 602 158

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Paweł Ulewicz
Sekretarz
Tel.: 89 741 23 08, kom. 660 731 209
Magdalena Kaczmarek
Specjalista ds. budowlanych i transportowych
Tel.: 89 741 29 93, kom. 571 602 162
Agnieszka Żbikowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 89 741 29 93, kom. 530 587 144

Posterunek Straży Leśnej

Tadeusz Nosek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 89 741 31 02, kom. 606 757 567
Sławomir Lenkiewicz
Strażnik Leśny
Tel.: 89 741 31 02, kom. 506 814 436